Jak pro vás meleme mouku

Od počátku tvrdíme, že mouka nemusí být jen úplně obyčejná surovina. Naše mouka je zkrátka jiná. Má dlouholetou tradici a je opravdu poctivá.

Na začátku všeho je pšenice

Tajemství tkví zejména v pečlivém výběru pšenice od lokálních zemědělců. Kvalitní pšenice je základem pro ty nejlepší pekařské vlastnosti.

Další součástí úspěchu je i výrobní proces. A jelikož nejsme tajnůstkáři, rozhodli jsme se vám ho v kostce poodhalit. Je složen z několika částí a obsahuje skladování, čištění i mletí pšenice a také míchání mouk a následné skladování hotových výrobků.

Naším cílem je podporovat regionální farmáře. I proto pšenici odebíráme především od místních dodavatelů. Obilí musí projít základním předčištěním a také roztříděním do několika skupin podle laboratorních charakteristik. Každá skupina obsahuje jiný druh pšenice. Ty se pak míchají v požadovaném poměru. Tomuto procesu říkáme zámel.

Před samotným mletím je potřeba pšenici důkladně vyčistit od nečistot jako jsou plevy, pluchy, svízel, koukol, námel, prach, písek, kovy, bláto, kamínky apod. Samotné čištění navíc ještě obrušuje povrch zrna, čímž pomáhá snižovat počet bakterií a mikroorganismů na úplné minimum.

Když je obilí čisté, je na řadě jeho vlhčení a zvážení. To předchází drcení zrna v mlecí stolici. Rozemleté obilí se pak přesouvá do horní části mlýna, kde se nachází vysévače. V nich nadrcené zrno prochází různými síty, které ho podle velikosti rozdělí do několika skupin. Poté propadá opět do nižších pater, kde dochází k dalšímu čistění. Následuje poměrně složitý proces zpracování, kdy meziprodukt putuje zpět do spodní mlecí fáze. Ta je ale zcela odlišná od té počáteční a obsahuje například šrotovací nebo vymílací pasáž. K finálnímu výrobku tak třeba vede i několikanásobná cesta skrz celý mlýn.

Pak už nastává pouze míchání – kde mícháme různé typy mouky, které následně putují do balírny nebo na skladování do sil.